loader
با ما در تماس باشید
About

شرکت روانکار سماتک

سال 1374

روانکار سماتک در سال 1374 با نام تجاری روانکار و برند تجاری RK در زمینه تولید قطعات آسانسور از قبیل انواع دربهای اتوماتیک و دربهای اتوبوسی در منطقه صنعتی حومه تهران با بهره گیری از دانش فنی روز و دستگاهها و ابزارالات CNC بروز با نیروهای متخصص و خدمات پشتیبانی فنی قوی در مساحتی افزون بر 6500 متر مربع و تعداد 100 نفر پرسنل با رعایت استانداردهای بین المللی و اخذ گواهینامه های استاندارد ایران و گواهینامه ISO9001:2008 از شرکت Tuv Nord آلمان با تیراژ سالانه 30000 دستگاه انواع محصولات ذکر شده و تولید انواع دربهای خاص شروع به فعالیت نموده است .

بقاء و رشد و توسعه برای ما در گرو برآوردن انتظارات به حق مشتریان و جلب رضایت آنهاست و ایمن امر از طریق عرضه محصولات در بالاترین کیفیت طبق خواسته های مشتری میسر می شود . کیفیت در کارخانه روانکار سماتک تعهدی در بالاترین سطح سازمان بوده و مسئولیت فردی تمامی مدیران ،سرپرستان و کارکنان می باشد . اینجانب با علاقه مندی کامل و با همه توان خود را متعهد به برآوردن نیازمندیهای مشتریان حمایت و پشتیبانی سیستم مدیریت کیفیت استاندرد ایزو 9001:2008 و سایر نیازمندیها الزمات ایمنی و قانونی و استاندارد های محصول نموده و برای تسریع در استقرار نظام مدیریت کیفیت و مراقبت به حفظ و بهینه سازی آن نماینده ای با اختیارات لازم در امور کیفیت تعیین و معرفی می نمایم .

About

شرکت روانکار سماتک

سال 1380

روانکار سماتک در سال 1380 با نام تجاری روانکار و برند تجاری RK در زمینه تولید قطعات آسانسور از قبیل انواع دربهای اتوماتیک و دربهای اتوبوسی در منطقه صنعتی حومه تهران با بهره گیری از دانش فنی روز و دستگاهها و ابزارالات CNC بروز با نیروهای متخصص و خدمات پشتیبانی فنی قوی در مساحتی افزون بر 6500 متر مربع و تعداد 100 نفر پرسنل با رعایت استانداردهای بین المللی و اخذ گواهینامه های استاندارد ایران و گواهینامه ISO9001:2008 از شرکت Tuv Nord آلمان با تیراژ سالانه 30000 دستگاه انواع محصولات ذکر شده و تولید انواع دربهای خاص شروع به فعالیت نموده است .

بقاء و رشد و توسعه برای ما در گرو برآوردن انتظارات به حق مشتریان و جلب رضایت آنهاست و ایمن امر از طریق عرضه محصولات در بالاترین کیفیت طبق خواسته های مشتری میسر می شود . کیفیت در کارخانه روانکار سماتک تعهدی در بالاترین سطح سازمان بوده و مسئولیت فردی تمامی مدیران ،سرپرستان و کارکنان می باشد . اینجانب با علاقه مندی کامل و با همه توان خود را متعهد به برآوردن نیازمندیهای مشتریان حمایت و پشتیبانی سیستم مدیریت کیفیت استاندرد ایزو 9001:2008 و سایر نیازمندیها الزمات ایمنی و قانونی و استاندارد های محصول نموده و برای تسریع در استقرار نظام مدیریت کیفیت و مراقبت به حفظ و بهینه سازی آن نماینده ای با اختیارات لازم در امور کیفیت تعیین و معرفی می نمایم .

About

شرکت روانکار سماتک

سال 1385

روانکار سماتک در سال 1385 با نام تجاری روانکار و برند تجاری RK در زمینه تولید قطعات آسانسور از قبیل انواع دربهای اتوماتیک و دربهای اتوبوسی در منطقه صنعتی حومه تهران با بهره گیری از دانش فنی روز و دستگاهها و ابزارالات CNC بروز با نیروهای متخصص و خدمات پشتیبانی فنی قوی در مساحتی افزون بر 6500 متر مربع و تعداد 100 نفر پرسنل با رعایت استانداردهای بین المللی و اخذ گواهینامه های استاندارد ایران و گواهینامه ISO9001:2008 از شرکت Tuv Nord آلمان با تیراژ سالانه 30000 دستگاه انواع محصولات ذکر شده و تولید انواع دربهای خاص شروع به فعالیت نموده است .

بقاء و رشد و توسعه برای ما در گرو برآوردن انتظارات به حق مشتریان و جلب رضایت آنهاست و ایمن امر از طریق عرضه محصولات در بالاترین کیفیت طبق خواسته های مشتری میسر می شود . کیفیت در کارخانه روانکار سماتک تعهدی در بالاترین سطح سازمان بوده و مسئولیت فردی تمامی مدیران ،سرپرستان و کارکنان می باشد . اینجانب با علاقه مندی کامل و با همه توان خود را متعهد به برآوردن نیازمندیهای مشتریان حمایت و پشتیبانی سیستم مدیریت کیفیت استاندرد ایزو 9001:2008 و سایر نیازمندیها الزمات ایمنی و قانونی و استاندارد های محصول نموده و برای تسریع در استقرار نظام مدیریت کیفیت و مراقبت به حفظ و بهینه سازی آن نماینده ای با اختیارات لازم در امور کیفیت تعیین و معرفی می نمایم .

About

شرکت روانکار سماتک

سال 1390

روانکار سماتک در سال 1390 با نام تجاری روانکار و برند تجاری RK در زمینه تولید قطعات آسانسور از قبیل انواع دربهای اتوماتیک و دربهای اتوبوسی در منطقه صنعتی حومه تهران با بهره گیری از دانش فنی روز و دستگاهها و ابزارالات CNC بروز با نیروهای متخصص و خدمات پشتیبانی فنی قوی در مساحتی افزون بر 6500 متر مربع و تعداد 100 نفر پرسنل با رعایت استانداردهای بین المللی و اخذ گواهینامه های استاندارد ایران و گواهینامه ISO9001:2008 از شرکت Tuv Nord آلمان با تیراژ سالانه 30000 دستگاه انواع محصولات ذکر شده و تولید انواع دربهای خاص شروع به فعالیت نموده است .

بقاء و رشد و توسعه برای ما در گرو برآوردن انتظارات به حق مشتریان و جلب رضایت آنهاست و ایمن امر از طریق عرضه محصولات در بالاترین کیفیت طبق خواسته های مشتری میسر می شود . کیفیت در کارخانه روانکار سماتک تعهدی در بالاترین سطح سازمان بوده و مسئولیت فردی تمامی مدیران ،سرپرستان و کارکنان می باشد . اینجانب با علاقه مندی کامل و با همه توان خود را متعهد به برآوردن نیازمندیهای مشتریان حمایت و پشتیبانی سیستم مدیریت کیفیت استاندرد ایزو 9001:2008 و سایر نیازمندیها الزمات ایمنی و قانونی و استاندارد های محصول نموده و برای تسریع در استقرار نظام مدیریت کیفیت و مراقبت به حفظ و بهینه سازی آن نماینده ای با اختیارات لازم در امور کیفیت تعیین و معرفی می نمایم .

About

شرکت روانکار سماتک

سال 1395

روانکار سماتک در سال 1395 با نام تجاری روانکار و برند تجاری RK در زمینه تولید قطعات آسانسور از قبیل انواع دربهای اتوماتیک و دربهای اتوبوسی در منطقه صنعتی حومه تهران با بهره گیری از دانش فنی روز و دستگاهها و ابزارالات CNC بروز با نیروهای متخصص و خدمات پشتیبانی فنی قوی در مساحتی افزون بر 6500 متر مربع و تعداد 100 نفر پرسنل با رعایت استانداردهای بین المللی و اخذ گواهینامه های استاندارد ایران و گواهینامه ISO9001:2008 از شرکت Tuv Nord آلمان با تیراژ سالانه 30000 دستگاه انواع محصولات ذکر شده و تولید انواع دربهای خاص شروع به فعالیت نموده است .

بقاء و رشد و توسعه برای ما در گرو برآوردن انتظارات به حق مشتریان و جلب رضایت آنهاست و ایمن امر از طریق عرضه محصولات در بالاترین کیفیت طبق خواسته های مشتری میسر می شود . کیفیت در کارخانه روانکار سماتک تعهدی در بالاترین سطح سازمان بوده و مسئولیت فردی تمامی مدیران ،سرپرستان و کارکنان می باشد . اینجانب با علاقه مندی کامل و با همه توان خود را متعهد به برآوردن نیازمندیهای مشتریان حمایت و پشتیبانی سیستم مدیریت کیفیت استاندرد ایزو 9001:2008 و سایر نیازمندیها الزمات ایمنی و قانونی و استاندارد های محصول نموده و برای تسریع در استقرار نظام مدیریت کیفیت و مراقبت به حفظ و بهینه سازی آن نماینده ای با اختیارات لازم در امور کیفیت تعیین و معرفی می نمایم .

About

شرکت روانکار سماتک

سال 1400

روانکار سماتک در سال 1400 با نام تجاری روانکار و برند تجاری RK در زمینه تولید قطعات آسانسور از قبیل انواع دربهای اتوماتیک و دربهای اتوبوسی در منطقه صنعتی حومه تهران با بهره گیری از دانش فنی روز و دستگاهها و ابزارالات CNC بروز با نیروهای متخصص و خدمات پشتیبانی فنی قوی در مساحتی افزون بر 6500 متر مربع و تعداد 100 نفر پرسنل با رعایت استانداردهای بین المللی و اخذ گواهینامه های استاندارد ایران و گواهینامه ISO9001:2008 از شرکت Tuv Nord آلمان با تیراژ سالانه 30000 دستگاه انواع محصولات ذکر شده و تولید انواع دربهای خاص شروع به فعالیت نموده است .

بقاء و رشد و توسعه برای ما در گرو برآوردن انتظارات به حق مشتریان و جلب رضایت آنهاست و ایمن امر از طریق عرضه محصولات در بالاترین کیفیت طبق خواسته های مشتری میسر می شود . کیفیت در کارخانه روانکار سماتک تعهدی در بالاترین سطح سازمان بوده و مسئولیت فردی تمامی مدیران ،سرپرستان و کارکنان می باشد . اینجانب با علاقه مندی کامل و با همه توان خود را متعهد به برآوردن نیازمندیهای مشتریان حمایت و پشتیبانی سیستم مدیریت کیفیت استاندرد ایزو 9001:2008 و سایر نیازمندیها الزمات ایمنی و قانونی و استاندارد های محصول نموده و برای تسریع در استقرار نظام مدیریت کیفیت و مراقبت به حفظ و بهینه سازی آن نماینده ای با اختیارات لازم در امور کیفیت تعیین و معرفی می نمایم .

play_icon

نمایی از شرکت روانکار سماتک

نمایش نمای مزدیک از عملرد ما

422+
خدمات مشتریان
325+
فروش قطعات
68+
کارکنان واجد شرایط
251+
پروژه های انجام شده

معرفی تیم متخصص روانکار سماتک

اعضای تیم ما

برای خبرنامه ثبت نام کنید

فرم نظرات را در اینجا پر کنید

نطرات خود را ارسال کنید

کاربران گرامی شما میتوانید نظرات خود را با پر کردن فرم برای شرکت ارسال کنید . و از خدمات پشتیبانی بهره مند شوید.

برند های مشتریان ما

با ما همکاری کنید

arizona1
arizona2
arizona3
arizona4
arizona5
arizona6
arizona7
arizona8
arizona9
arizona10
::. این سایت متعلق به شرکت روانکار سماتک می باشد .:: Copyright © 2021 – 2022
با ما در تماس باشید

فرم نظرات را در اینجا پر کنید